Kondiční trénink v sebeobraně - I. díl

V posledních letech znovu přicházejí do módy různá bojová umění a sebeobranná cvičení. Do popředí se dostávají, pro české prostředí dříve neznámé, exotické bojové sporty jako Krav maga, Capoeira, Systema a některé další. Dalo by se dokonce říci, že se provozování těchto sportů stává módní záležitostí. Pokusme se najít odpověď, jaký mají „martial artsvztah k fitness. Zdali se dají tyto sebeobranné systémy skloubit s  fitness, posilováním a kondičními cvičeními? V našem miniseriálu o kondičním tréninku v sebeobraně se přesvědčíme, že ano a to i v zábavných formách.


kondičním tréninku sebeobrany bychom se měli v prvé řadě soustředit, podobně jako klasickém kondičním tréninku, na několik hlavních aspektů (vytrvalost, obratnost, pružnost, rychlost a síla). V druhé řadě by se zařadil trénink se specifičtějšími prvky sebeobrany a do třetice by se mohly přidat i úpolové hry.

Je třeba si uvědomit, že rozvoj vytrvalosti, obratnosti, pružnosti a rychlosti není třeba rozvíjet až ke špičkovým výkonům. Stačí být vytrvalý jen natolik, aby bylo možno absolvovat bez nadměrné únavy výcvikové lekce, v nichž se látka opakuje. Mimo cvičení je třeba být neustále v takové tělesné kondici, která by stačila k tomu, aby bylo možno kdykoli a kdekoli sebeobranný zásah uskutečnit.

Tělesná kondice, která nás zajímá, se v sebeobraně zásadně liší od kondice, jaká je potřebná v současném vrcholovém sportu. Tam je třeba se na výkon připravit k určitému času a místu. V sebeobraně je třeba být připraven neustále. Ve sportu je třeba podat výkon pokud možno rekordní, který je dále racionální nezdůvodnitelný, v sebeobraně je to smysluplný výkon.

V následujících článcích, jež budou v dalších dnech zveřejněny na tomto webu, se budeme držet těchto bodů:

 1. Složky kondičního tréninku
  • získání přiměřené síly, vytrvalosti, obratnosti a pružnosti
  • správné držení těla – jeho získání, posilování a udržování
 2. Specifické kondiční cvičení pro sebeobranu
  • aplikovatelnost průpravných cvičení pro úpolové sporty, combat condition
 3. Úpolové hry
  • Klasické úpolové hry používané v bojových sportech (zápas, judo, box)
 4. Příklady cvičení (Systema)

Složky kondičního tréninku

Dále bychom sem mohli zařadit cvičení pro správné držení těla a rozvoj správného dýchání.

Rozvoj síly

Zde můžeme zvolit metodu maximální síly, metodu opakování, dynamickou metodu a izometrickou metodu. Z hlediska sebeobrany je nejvhodnější zařadit metodu opakování nebo izometrickou. Tyto metody totiž často aplikují jen s váhou vlastního těla, bez zátěže. Samozřejmě můžeme cvičit i metodou maximální síly, či metodami kulturistickými, nicméně pro sebeobranné účely bohatě postačí posilování s váhou vlastního těla. Rozvoj síly je u sebeobrany důležitý především z důvodů vyřešení některých sebeobranných situací a posílení vlastního sebevědomí.

Rozvoj rychlosti

Rychlost je u sebeobrany možná ještě důležitější než síla. Rychlost v souvislosti se sebeobranou můžeme trénovat především výbušnou silou (dřepy s výskokem, kliky s tlesknutím), která rozvijí rychlé reakce. Ty se potom využijí při řešení sebeobranných situacích. Dále se dá rychlost trénovat pomocí rychlých startů z různých poloh, či při cvičení s míči nebo klasické míčové hry.

Rozvoj vytrvalosti

Vytrvalost znamená schopnost organismu přizpůsobovat se zvýšené námaze. Prolíná se s ostatními tělesnými vlastnostmi, zejména silou a rychlostí. Obecnou vytrvalost rozvíjíme běžnými prostředky (chůze, běh), speciální vytrvalost mnohonásobným opakováním cviků na lokální partie těla. V rámci sebeobrany zde nalezneme využití zvláště při trénincích. Ale i při sebeobranných situacích, např. při pronásledování či útěku.

Rozvoj pružnosti

Pro uskutečňování bojových akcí sebeobrany nebo pro jejich nácvik není třeba mít nadprůměrnou kloubní pohyblivost končetin. Stačilo by, kdyby si zdraví cvičenci udržovali tu pružnost, kterou získali a měli (bez náročnějších cvičení) do 20 nebo 30 let svého života. Zejména nelze zapomínat na pravidelné procvičování pružnosti páteře, tato cvičení jsou pro její funkci nezbytná. Cvičení pružnosti v sebeobraně nemají vést k artistickým nebo gymnastickým výkonům, nýbrž k posilování zdraví a k udržování správné funkce těla pro každodenní život.

Rozvoj obratnosti

Obratnost v sebeobraně se rozvíjí a udržuje převážně procvičováním bojových akcí, zvláštní cvičení k tomuto účelu není pro potřeby sebeobrany praktikovat.

Dále, jak bylo psáno na začátku, bychom sem mohli zařadit cvičení zajišťující správné držení těla a rozvoj správného dýchání. Zde by se ke cvičení přistupovalo jako při klasické zdravotní tělesné výchově, bez bližší aplikovatelnosti na sebeobranu. Tzn. odstranit zkřížené syndromy a jiné vady na držení těla, které by mohli snížit kvalitu výuky sebeobrany a její použitelnost v reálných situacích.Vydáno dne 16.12.09 - publikoval: Mgr. Ondřej Štaud

Přidat si článek Kondiční trénink v sebeobraně - I. díl do záložek: post this at del.icio.uspost this at Diggpost this at Google Bookmarks

Komentář

 1. Capoeira je super. Baví nás tento bojový tanec.

  www.cvicime-jime.cz · 5.04.16 · #

 2. MMA miluji. :-)

  Kabelky · 9.11.16 · #


Jaký je opak dne?

Fitness menu