Vitaminy pro sportovce

Ilustrační obrázek zeleniny

Sportovcům s vysokou fyzickou zátěží je nutné dodávat živiny i vitaminy ve zvýšených dávkách. Přesně stanovená hodnota potřeby vitaminů je velmi individuální a nelze ji obecně vyjádřit. Při intenzivním náročném tréninku by měl být zvýšený přísun stravy, a tím by se měly zvyšovat i hodnoty vitaminů v organismu za předpokladu, že strava sportovce je pestrá a obsahuje správný poměr živin.


U sportovců hrozí riziko nedostatku přísunu vitaminů v případě, že při určitém sportu omezují přísun stravy, nebo je špatná skladba jídelníčku. Omezení přísunu živin je zcela obvyklé při sportech, v nichž je nutné udržení minimální tělesné hmotnosti. Sportovci tak drží redukční diety, mnohdy jde spíš o hladovění a špatné stravovací návyky. Velmi důležitá je znalost kvality přijímané potravy, popřípadě znalost potravinových doplňků pro sportovce.

Potravinové doplňky užívají někteří sportovci i přes to, že příjem vitaminů a živin je dostatečný. Nadbytek vitaminů rozpustných ve vodě tělo bez užitku vyloučí, ale v případě nadbytku vitaminů rozpustných v tucích se mohou tyto vitaminy nahromadit v tkáních a zapříčinit toxické hladiny. Publikace pana Rolanda z roku 2006 uvádí, že otázka, zda doplňování vitaminů zvyšuje sportovní výkon a prohlubuje regeneraci, byla předmětem mnoha studií. Tyto studie nenalezly žádný pádný důkaz o tom, že doplňování vitaminů působí příznivě na sportovní výkon neb fyzickou činnost kromě případů, kde šlo o úpravu již existující deficience. První studie, které ukázaly příznivý vliv přísunu vitaminů na výkon, byly většinou špatně navržené nebo nezahrnovaly náležitou kontrolní skupinu, s níž se účinky porovnávaly. Tyto studie je třeba považovat spíš za ověření placebo-efektu než za důkaz příznivého účinku přísunu vitaminů.

U sportovců s vysokým tréninkovým zatížením a u osob netrénovaných je možné, že po fyzické zátěži dojde k poškození struktur svalů – poškození se může týkat svalových membrán i nitrobuněčných struktur. Jako ochranu před těmito poškozeními je možné užívat antioxidanty (vitamin C a E) ve zvýšené míře. V případě sportovního výkonu však nelze říci, zda jej antioxidanty pozitivně ovlivňují. Nadměrné množství může způsobit zhoršenou adaptaci organismu na prostředí. Je nutné tedy antioxidanty podávat s rozmyslem. Doplňování vitaminů je vhodné při tréninku ve zhoršených klimatických podmínkách (horské, teplé prostředí), nebo při zvýšení tréninkových dávek.

Zdroj: Alena Kiršová - Bakalářská práce. Téma: Vitamíny ve výživě
Vedoucí práce: Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Oponent: Doc.MUDr.Jitka Hanzlová,CSc.

 Vydáno dne 3.08.08 - publikoval: Mgr. Ondřej Štaud

Přidat si článek Vitaminy pro sportovce do záložek: post this at del.icio.uspost this at Diggpost this at Google Bookmarks

Komentář


Jaký je opak dne?

Fitness menu