Fakta o bílkovinách v souvislosti se sportovní činností (II. díl)

Bílkoviny

Dalším zajímavým diskursem je striktní rozlišení živočišných a rostlinných bílkovin. Většina silových sportovců a kulturistů by namítla, že rostlinné bílkoviny jsou k ničemu. Co je na tom pravdy? Pojďme si ověřit některé ukazatele.


Živočišné bílkoviny vs. rostlinné bílkoviny

Zde jsou důležité především tři základní faktory:

Výše uvedený ukazatel obsahoval sice důležité informace, ale můžeme se na věc dívat i s trochu jiného hlediska. A to především ze zdravotního, ale i jiných důležitých pro a proti:

Živočišné zdroje bílkovin

Pro živočišné zdroje bílkovin hovoří tyto závěry – mají většinou dostatek všech esenciálních aminokyselin, mírně vyšší stravitelnost, menší podíl vlákniny výhodný v některých situacích, rychlejší tepelná úprava, vyšší podíl bílkoviny na přijatý objem, nízké riziko na alergii

Proti nim jsou tyto závěry – vyšší ekonomické náklady, vyšší obsah tuhu, především cholesterolu, malý obsah esenciálních mastných kyselin, sklerozující vliv, riziko vzniku hnilobných produktů a provokace nádorových onemocnění, především tlustého střeva a prsu (s ohledem na vysoký obsah tuků), vyšší obsah fosforu ve vztahu k vápníku a hořčíku, málo hořčíku, zbytkový obsah antibiotik, růstových stimulantů nebo léků a chemikálii (především ve vnitřnostech), nemožnost konzumace syrových zdrojů, vysoký obsah tuků a kuchyňské soli, riziko potravinové alergie (jen na bílkoviny mléka a na mléčný cukr)

Rostlinné zdroje

Pro rostlinné zdroje bílkovin hovoří tyto závěry – nízké výrobní náklady, nižší cena, nižší obsah některých toxických látek, především chemikálií, nulový obsah cholesterolu, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin, malé riziko předávkování, možnost konzumace syrových zdrojů, vysoký obsah zdravotně příznivě působících látek (lecitiny, vláknina, vitaminy a minerály, enzymy, vhodný poměr fosforu k vápníku a hořčíku), vyšší obsah vody, pozitivní v prevenci nádorového bujení.

V opozici jsou pak tyto závěry – malý absolutní objem bílkovin (nutnost vyššího objemu potravy – někdy výhoda, někdy nevýhoda), nekompletnost aminokyselin (v některých případech to může být výhoda), nižší stravitelnost, delší doba tepelného zpracování, vysoký obsah dusičnanů (v některých případech), nutnost dokonalého zpracování v ústech, nižší energetická hodnota (mnohdy je to výhoda), vyšší riziko výskytu plísní, vyšší riziko výskytu těžkých kovů, riziko potravinových alergií (sója, pšenice), riziko nedostatečného mentálního vývoje u nejmenších dětí

 

Dle uvedených závěrů si můžeme učinit vlastní názor na věc. Existují však nepopiratelná fakta, o nichž můžeme s jistotou tvrdit, že jsou nevyvratitelná.

Například děti do jednoho roku musí přijímat živočišnou bílkovinu, jinak je ohrožen jejich fyzický a psychický vývoj. Toto platí v menší míře i o starších dětech. Děti obecně by měli jíst pestrou stravu více než dospělí, je nesmysl je vést k vegetariánství již od útlého věku.

Jako další nevyvratitelnou věc bychom mohli uvést u vrcholových silových sportovců a kulturistů. Zde platí, že tito lidé by nikdy nevystačili pouze s rostlinnými bílkovinami. I kdyby požívali pouze tento typ stravy, museli by potom užívat nějaké potravinové doplňky, jenž jsou v drtivé většině vyráběny na živočišné bázi (proteinové nápoje, gainery).

Literatura:

FOŘT, Petr: Výživa hlavně pro kulturistiku a fitness. Pardubice: Svět kulturistiky 1998
FOŘT, Petr: Výživa nejen pro kulturisty. Pardubice: Svět kulturistiky 1998
KODÍČEK, Milan: Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: VŠCHT 2007Vydáno dne 9.04.09 - publikoval: Mgr. Ondřej Štaud

Přidat si článek Fakta o bílkovinách v souvislosti se sportovní činností (II. díl) do záložek: post this at del.icio.uspost this at Diggpost this at Google Bookmarks

Komentář


Jaký je opak dne?

Fitness menu