Kompenzační cvičení

Cvičící dítě

Kompenzační cvičení zahrnují jednoduché cviky, přirozené pohyby či polohy zaměřené na určité dílčí úseky pohybového aparátu, jejichž působení se neomezuje jen na periférní orgány jeho výkonné a podpůrné složky, ale jejich prostřednictvím využíváme známých mechanismů nervosvalové regulace k vytvoření a upevnění žádoucích reflexních vazeb na různých úrovních řízení hybnosti. Snažíme se jimi odstranit jak zkrácení a oslabení svalu, blokádu či zatuhnutí kloubu, ale i zafixovaný návyk vadného držení a nesprávně prováděné pohyby v některé části těla.


Kompenzační cvičení zahrnují jednoduché cviky, přirozené pohyby či polohy zaměřené na určité dílčí úseky pohybového aparátu, jejichž působení se neomezuje jen na periférní orgány jeho výkonné a podpůrné složky, ale jejich prostřednictvím využíváme známých mechanismů nervosvalové regulace k vytvoření a upevnění žádoucích reflexních vazeb na různých úrovních řízení hybnosti. Snažíme se jimi odstranit jak zkrácení a oslabení svalu, blokádu či zatuhnutí kloubu, ale i zafixovaný návyk vadného držení a nesprávně prováděné pohyby v některé části těla.

K tomu, aby mělo kompenzační cvičení fyziologický účinek, musí být:

Zásady kompeznačního cvičení

Cvičení musí odpovídat individuálním možnostem a individuálním potřebám každého cvičence. Důležité je prozkoumat stav pohybového systému a zjistit svaly s tendencí ke zkrácení a k oslabení. Každé cvičení bychom měli provádět vědomě a pomalu, s plnou kontrolou nad prováděným cvikem. Rychlé a kvapné cvičení ztrácí na účinku, na rozdíl od pomalu vedených apřesných pohybů.

Při cvičení nezadržujeme dech, dýcháme klidně a pravidelně. Vydechujeme při kontrakci, kdy svaly překonávají zátěž a napínají se. Soustředíme se na správné držení těla a na to, co provádíme. Nesoustředěnost, únava a přemáhání bývají hlavními příčinami zranění.

Kompenzační cvičení rozdělujeme na

Pořadí udává, v jakém sledu by jednotlivá cvičení měla na sebe navazovat. Před cvičením protahovacím a posilovacím by měla být cvičení uvolňovací, která uvolňují klouby i svalové napětí, jelikož ztuhlost kloubů a zvýšený tonus svalů obepínajících klouby jsou překážkou nejen při protahování svalů, ale také při jejich posilování.

Uvolňovací cvičení nás zbaví různých svalových spasmů. Teprve pak můžeme přejít na protahování zkrácených svalů pomocí protahovacích cvičení. V okamžiku, kdy jsou svaly protaženy, svalové spasmy odstraněny, můžeme začít s posilováním oslabených svalů.

Cvičení uvolňovací

Uvolňovací cvičení slouží k uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů a svalových kontraktur. Cvičení je zaměřeno na určitý kloub nebo pohybový segment s cílem ho uvolnit – rozcvičit.

Pohyby by se měly provádět všemi směry, tj. kolem všech pohybových os, do individuálně krajních poloh s minimálním svalovým úsilím. Jde spíše o pasivní pohyb.

Klouby se uvolňují krouživým pohybem, za použití gravitace a setrvačnosti. Ve směru gravitace pohyb jemně brzdíme, aby nedošlo k prudkému nárazu na okraje kloubu při dosažení krajní polohy. Při dosažení této polohy, uvolníme okolní svalstvo a přecházíme do polohy opačné.

Čím bude rozsah pohybu větší, tím musí být vedený pohyb pomalejší. Při uvolňovacím cvičení jsou zakázany švihové pohyby.

Protahovací cvičení

Protahovací cvičení slouží k obnově fyziologické délky svalu. Zkráceny jsou hlavně – vazivové složky svalu, svalový skelet i šlachy. Protahovací cvičení aplikujeme především na svalý tónické (tedy svaly s tendencí ke zkracování).

Důležitou úlohou při provádění protahovacích cvičení je tlumit a oddálit reflexy, které vyvolávají obrannou kontrakci protahovaného svalu. To lze dosáhnout :


Při zahájení cvičení musíme zaujmout tzv. protahovací polohu = poloha, v které se sval natáhne na svoji momentálně největší možnou délku.

Posilovací cvičení

Úlohou posilovacích cvičení je zvýšení funkční zdatnosti oslabených či k oslabení náchylných svalů. Při posilování oslabených svalů je nejprve důležité odstranit negativní působení jeho antagonisty. To provádíme jeho protažením, čímž odtlumíme oslabený sval. Tímto navodíme podmínky, které jsou důležité pro vlastní posílení oslabeného svalu.

Posilovací cviky aplikujeme především na svaly fázické (svaly s tendencí k ochabování).

Do posilovacích cvičení zařazujeme cvičení dynamická pomalá, při kterých provádíme pohyby proti přirozenému odporu gravitace, kdy vlastní zátěž vytváří hmotnost příslušného segmentu.

Závěr

Pohyb těla a jednotlivých částí je jen jednou z funkcí tohoto ústrojí. Základním úkolem pohybového aparátu je udržet naše tělo pohromadě. Zpevňovat je tak, aby bylo možné provádět potřebné pohyby. Teprve z této syntézy držení a pohybu lze vysvětlit skutečný význam pohybového systému a porozumět i podstatě problému v případech, kdy jeho funkce, a to jak držná, tak pohybová selhává.

Přehled možných kompenzačních cvičení si můžete prohlédnout níže, nicméně konkrétní cviky s popisy cvičení budou následovat v dalších dílech

Kompenzační cviky - č. 1 Kompenzační cviky - č. 2
Kompenzační cviky - č. 3 Kompenzační cviky - č. 4
Kompenzační cviky - č. 5 Kompenzační cviky - č. 6
Zdroj: Materiály pro výuku Fakulty sportovních studií MU Brno.

Vydáno dne 14.06.08 - publikoval: Mgr. Ivo Toman

Přidat si článek Kompenzační cvičení do záložek: post this at del.icio.uspost this at Diggpost this at Google Bookmarks

Komentář

  1. Takhle podobně se snažím už nějakou dobu cvičit. Perfektní článek, co mě potěšil, že snad cvičím dobře :)

    MagdaP · 2.03.13 · #


Jaký je opak dne?

Fitness menu